Subvencions, Ajudes, Convenis i Concerts

2023:

PART DEL CONVENI: Diputació de Valencia. Benestar Social.

BENEFICIARI: Fundació Florida de la Comunitat Valenciana.

OBJETO:

 • Línia: Pla Estratégic de subvencions de l’Àrea de Benestar Social
 • Expedient: 176/23/BSO
 • Concepte: Universitat del Majors a L’Horta Sud
 • Import: 50.000€

PART DEL CONVENI: Conselleria d’innovació, industria, comerç i turisme. Direcció Territorial de València.

BENEFICIARI: Fundació Florida de la Comunitat Valenciana.

OBJETO:

 • Línia: S8954000
 • Concepte: Labora Emprén Capacitació
 • Import: 653.860€

2022:

PART DEL CONVENI: Conselleria D’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Direcció Territorial de Valencia.

BENEFICIARI: Florida Centre de Formació, S. Coop. V.

OBJECTE:

  • Programa: 322.55
  • Línia: S5266000
  • Expedient: ESEILS/2022/171/46
  • Concepte: Ajudes per Raó de la Incorporació d’aturats como socis treballadors o socis de treball en Cooperatives i Societats Laborals.
  • Import concedit: 8.000 €

PART DEL CONVENI: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Direcció Territorial de València.

BENEFICIARI: Florida Centre de Formació, S. Coop. V.

OBJECTE:

  • Programa: 322.55
  • Línia: S2242000
  • Expedient: ESEMDI/2022/185/46
  • Concepte: Subvenció per al suport a la inversió.
  • Import concedit: 107.569,61 €

PART DEL CONVENI: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.  Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme.

BENEFICIARI: Fundación Florida de la Comunitat Valenciana.

OBJECTE:

  • Programa: 322.55
  • Línia: S5530000
  • Expedient: ESNOMI/2022/20/46
  • Concepte: Laboratoris de Transformació Social i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
  • Import concedit: 20.000 €

PART DEL CONVENI: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Direcció Territorial de València.

BENEFICIARI: Florida Centre de Formació, S. Coop. V.

OBJECTE:

  • Programa: 322.55
  • Línia: S5266000
  • Expedient: ESEAST/2022/4/46
  • Concepte: Assistència Tècnica.
  • Import concedit: 6.993,64 €

2021:

PART DEL CONVENI: Consellería d´innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

BENEFICIARI: Florida Centre de Formació, S. Coop. V.

OBJECTE:

  • Expedient: GV/2020/036
  • Concepte: Realització de Projectes d’R+D+I desenvolupats per grups de recerca emergents.
  • Import concedit: 713,92 €

PART DEL CONVENI: Consellería De Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Dirección Territorial de Valencia.

BENEFICIARI: Florida Centre de Formació, Coop.V.

OBJECTE:

  • Programa: 322.55
  • Línia: S2242000
  • Expedient: ESEMDI/2021/226/46
  • Concepte: Subvenció directa a la Inversió.
  • Import concedit: 22.271,67 €

PART DEL CONVENI: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Direcció Territorial de València.

BENEFICIARI: Florida Centre de Formació, S. Coop. V.

OBJECTE:

  • Programa: 322.55
  • Línia: S5266000
  • Expedient: ESEAST/2021/31/46
  • Concepte: Assistència Tècnica.
  • Import concedit: 7.260 €

PART DEL CONVENI: Conselleria D’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Direcció Territorial de Valencia.

BENEFICIARI: Fundación Florida de la Comunitat Valenciana.

OBJECTE:

  • Programa: 322.55
  • Línia: S5427000
  • Expedient: ESNOMI/2021/2/46
  • Concepte: Desenvolupament de programes d’emprenedoria col·lectiva basats en noves tecnologies de la informació i la comunicació a entitats d’economia social, emprenedors i col·lectius vulnerables, dones, joves immigrants, majors de 45 anys.
  • Import concedit: 132.000 €

PART DEL CONVENI: Conselleria D’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Direcció Territorial de Valencia.

BENEFICIARI: Fundación Florida de la Comunitat Valenciana.

OBJECTE:

  • Programa:
  • Línia: S5436000
  • Expedient: ESNOMI/2021/3/46
  • Concepte: Incorporació i desenvolupament de noves tecnologies de la informació i la comunicació en entitats d’economia social i la seva incorporació a l’entorn digital.
  • Import concedit: 5.000 €

2020:

PART DEL CONVENI: Conselleria D’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Direcció Territorial de Valencia.

BENEFICIARI: Fundación Florida de la Comunitat Valenciana.

OBJECTE:

  • Programa: 322.55
  • Línia: S5427000
  • Expedient: ESNOMI/2020/2/46
  • Concepte: Promoció Emprenedora, Cooperativisme i Economia Social.
  • Import concedit: 17.000 €

PART DEL CONVENI: Conselleria D’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Direcció Territorial de Valencia.

BENEFICIARI: Fundación Florida de la Comunitat Valenciana.

OBJECTE:

  • Programa: 322.55
  • Línia: S5436000
  • Expedient: ESNOMI/2020/3/46
  • Concepte: Promoció Emprenedora, Cooperativisme i Economia Social.
  • Import concedit: 5.000 €

PART DEL CONVENI: Consellería d´innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

BENEFICIARI: Florida Centre de Formació, S. Coop. V.

OBJECTE:

  • Programa:
  • Línia: S4015
  • Expedient: GV/2019/012
  • Concepte: Realització de Projectes d’R+D+I desenvolupats per grups de recerca emergents.
  • Import concedit: 4.562,27 €

PART DEL CONVENI: Consellería d´innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

BENEFICIARI: Florida Centre de Formació, S. Coop. V.

OBJECTE:

  • Programa:
  • Línia: S4015
  • Expedient: GV/2020/222
  • Concepte: Realització de Projectes d’R+D+I desenvolupats per grups de recerca emergents.
  • Import concedit: 5.302,32 €

PART DEL CONVENI: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Direcció Territorial de València.

BENEFICIARI: Florida Centre de Formació, S. Coop. V.

OBJECTE:

  • Programa: 322.55
  • Línia: T5266000
  • Expedient: ESEAST/2020/40/46
  • Concepte: Assistència Tècnica.
  • Import concedit: 1.557,38 €

2019:

PART DEL CONVENI: Conselleria D’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Direcció Territorial de Valencia.

BENEFICIARI: Fundación Florida de la Comunitat Valenciana.

OBJECTE:

  • Programa: 615.10
  • Línia: S8083000
  • Concepte: Promoció de l’Economia Sostenible per part d’Entitats sense ànim de lucre.
  • Import concedit: 9.000 €

PART DEL CONVENI: Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport. Direcció Territorial de Valencia.

BENEFICIARI: Florida Centre de Formació, S. Coop. V.

OBJECTE:

  • Programa: Realización Proyectos de I+D+i
  • Línia: Grupo de Investigación Emergentes.
  • Expedient: GV/2019/012
  • Concepte: Promoció d’Investigació Científica, desenvolupament tecnològic i innovació a la Comunitat Valenciana.
  • Import concedit: 7.274,50 €

PART DEL CONVENI: Conselleria D’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Direcció Territorial de Valencia.

BENEFICIARI: Florida Centre de Formació, S. Coop. V.

OBJECTE:

  • Programa: 322.55
  • Línia: S5266000
  • Expedient: ESEAST/2019/15/46
  • Concepte: Assessorament en la gestió empresarial.
  • Import concedit: 20.000 €

PART DEL CONVENI: Conselleria D’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Direcció Territorial de Valencia.

BENEFICIARI: Florida Centre de Formació, S. Coop. V.

OBJECTE:

  • Programa: 322.55
  • Línia: S5266000
  • Expedient: ESEAST/2019/16/46
  • Concepte: Assessorament en la gestió empresarial.
  • Import concedit: 2.021,25 €

PART DEL CONVENI: Conselleria D’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Direcció Territorial de Valencia.

BENEFICIARI: Florida Centre de Formació, S. Coop. V.

OBJECTE:

  • Programa: 322.55
  • Línia: S5266000
  • Expedient: ESEILS/2019/83/46
  • Concepte: Ajudes per Raó de la Incorporació d’aturats como socis treballadors o socis de treball en Cooperatives i Societats Laborals.
  • Import concedit: 24.000 €

PART DEL CONVENI: Conselleria D’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Direcció Territorial de Valencia.

BENEFICIARI: Fundació Florida de la Comunitat Valenciana.

OBJECTE:

  • Programa: 322.55.4
  • Línia: S5427000
  • Concepte: Incorporació i desenrotllament de noves tecnologies de la informació i de les comunicacions a entitats d’economia social i la seua incorporació al mig digital.
  • Import Concedit: 17.000 €

PART DEL CONVENI: Conselleria D’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Direcció Territorial de Valencia.

BENEFICIARI: Fundació Florida de la Comunitat Valenciana.

OBJECTE:

  • Programa: 322.55.7
  • Línia: S5436000
  • Concepte: Incorporació i desenrotllament de noves tecnologies de la informació i de les comunicacions a entitats d’economia social i la seua incorporació al mig digital.
  • Import Concedit: 5.000 €